E2fsprogs

Localización oficial para descarga

E2fsprogs (1.27):
ftp://download.sourceforge.net/pub/sourceforge/e2fsprogs/
http://download.sourceforge.net/e2fsprogs/

Contenido de E2fsprogs

Última versión comprobada: 1.27.

Descripciones

Dependencias de instalación de E2fsprogs

Última versión comprobada: 1.25.

Bash: sh
Binutils: ar, as, ld, ranlib, strip
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, cp, install, ln, mkdir, mv, rm, sync
Gcc: cc, cc1, collect2, cpp0
Glibc: ldconfig
Grep: egrep, grep
Gzip: gzip
Make: make
Gawk: awk
Sed: sed
Sh-utils: basename, echo, expr, hostname, uname
Texinfo: makeinfo
Textutils: cat, tr