Ed

Localización oficial para descarga

Ed (0.2):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/ed/

Parche para Ed (0.2):
ftp://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/
http://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/

Contenido de Ed

Última versión comprobada: 0.2.

Dependencias de instalación de Ed

Última versión comprobada: 0.2.

Bash: sh
Binutils: ar, as, ld, ranlib
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, cp, install, ln, mv, rm, touch
Gcc: cc1, collect2, cpp0, gcc
Grep: egrep, grep
Make: make
Sed: sed
Sh-utils: hostname
Textutils: cat, tr