Diffutils

Localización oficial para descarga

Diffutils (2.8.1):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/diffutils/

Contenido de Diffutils

Última versión comprobada: 2.8.1.

Dependencias de instalación de Diffutils

Última versión comprobada: 2.7.

Bash: sh
Binutils: ld, as
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, cp, install, mv, rm
Gcc: cc1, collect2, cpp0, gcc
Grep: egrep, grep
Make: make
Sed: sed
Sh-utils: date, hostname
Textutils: cat, tr