Less

Localización oficial para descarga

Less (374):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/less/

Contenido de Less

Última versión comprobada: 374.

Dependencias de instalación de Less

Última versión comprobada: 358.

Bash: sh
Binutils: as, ld
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, install, mv, rm, touch
Grep: egrep, grep
Gcc: cc1, collect2, cpp0, gcc
Make: make
Sed: sed
Sh-utils: expr, hostname, uname
Textutils: cat, tr