LFS-Bootscripts

Localización oficial para descarga

LFS-Bootscripts (1.10): 
ftp://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/
http://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/

Contenido de LFS-bootscripts

Última versión comprobada: 1.10.

Descripciones

Dependencias de instalación de LFS-Bootscripts

Última versión comprobada: 1.10.

Fileutils: chown, cp