Bash

Localización oficial para descarga

Bash (2.05a): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/bash/

Contenido de Bash

Última versión conprobada: 2.05a.

Dependencias de instalación de Bash

Última versión comprobada: 2.05a.

Bash: bash, sh
Binutils: ar, as, ld, ranlib, size
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, cp, install, ln, ls, mkdir, mv, rm
Gcc: cc, cc1, collect2, cpp0, gcc
Grep: egrep, grep
Make: make
Gawk: awk
Sed: sed
Sh-utils: basename, echo, expr, hostname, sleep, uname
Texinfo: install-info
Textutils: cat, tr, uniq