Automake

Localización oficial para descarga

Automake (1.6.3): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/automake/

Contenido de Automake

Última versión comprobada: 1.6.2.

Descripciones

Dependencias de instalación de Automake

Última versión comprobada: 1.5.

Bash: sh
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, install, ls, mkdir, mv, rm, rmdir
Grep: fgrep, grep
Make: make
Perl: perl
Sed: sed
Sh-utils: echo, expr, hostname, sleep
Texinfo: install-info
Textutils: cat, tr