Texinfo

Localización oficial para descarga

Texinfo (4.2):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/

Contenido de Texinfo

Última versión comprobada: 4.2.

Dependencias de instalación de Texinfo

Última versión comprobada: 4.0.

Bash: sh
Binutils: ar, as, ld, ranlib
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, install, ln, ls, mkdir, mv, rm
Gcc: cc1, collect2, cpp0, gcc
Grep: egrep, fgrep, grep
Make: make
Sed: sed
Sh-utils: basename, echo, expr, hostname, sleep
Texinfo: makeinfo
Textutils: cat, tr