Procinfo

Localización oficial para descarga

Procinfo (18):
ftp://ftp.cistron.nl/pub/people/svm/

Contenido de Procinfo

Última versión comprobada: 18.

Dependencias de instalación de Procinfo

Última versión comprobada: 18.

Binutils: as, ld
Fileutils: install, mkdir
Gcc: cc1, collect2, cpp0, gcc
Make: make