Patch

Localización oficial para descarga

Patch (2.5.4): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/patch/

Contenido de Patch

Última versión comprobada: 2.5.4.

Dependencias de instalación de Patch

Última versión comprobada: 2.5.4.

Bash: sh
Binutils: as, ld
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, install, mv, rm
Gcc: cc, cc1, collect2, cpp0, gcc
Glibc: getconf
Grep: egrep, grep
Make: make
Sed: sed
Sh-utils: echo, expr, hostname, uname
Textutils: cat, tr