Netkit-base

Localización oficial para descarga

Netkit-base (0.17):
ftp://ftp.uk.linux.org/pub/linux/Networking/netkit/

Contenido de Netkit-base

Última versión comprobada: 0.17.

Dependencias de instalación de Netkit-base

Última versión comprobada: 0.17.

Bash: sh
Binutils: as, ld, strip
Fileutils: cp, install, rm
Make: make
Gcc: cc1, collect2, cpp0, gcc
Sed: sed
Sh-utils: date
Textutils: cat