MAKEDEV

Localización oficial para descarga

MAKEDEV (1.7):
ftp://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/
http://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/

Contenido de MAKEDEV

Última versión comprobada: 1.5.

Dependencias de instalación de MAKEDEV

Última versión comprobada: 1.5.

Bash: sh
Fileutils: chmod, chown, cp, ln, mknod, mv, rm
Grep: grep
Sh-utils: expr, id