Gzip

Localización oficial para descarga

Gzip (1.2.4a):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/gzip/

Contenido de Gzip

Última versión comprobada: 1.2.4a.

Dependencias de instalación de Gzip

Última versión comprobada: 1.2.4a.

Bash: sh
Binutils: as, ld, nm
Fileutils: chmod, cp, install, ln, mv, rm
Gcc: cc1, collect2, cpp, cpp0, gcc
Grep: egrep, grep
Make: make
Sed: sed
Sh-utils: hostname
Textutils: cat, tr