Findutils

Localización oficial para descarga

Findutils (4.1):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/findutils/

Parche para Findutils (4.1):
ftp://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/
http://ftp.linuxfromscratch.org/lfs-packages/4.0/

Contenido de Findutils

Última versión comprobada: 4.1.

Descripciones

Dependencias de instalación de Findutils

Última versión comprobada: 4.1.

Bash: sh
Binutils: ar, as, ld, ranlib
Diffutils: cmp
Fileutils: chmod, cp, install, mv, rm
Grep: egrep, grep
Gcc: cc1, collect2, cpp0, gcc
Make: make
Patch: patch
Sed: sed
Sh-utils: basename, date, echo, hostname
Textutils: cat, tr